SLÁVKY

Slávky FRoSTA jsou certifikované podle zásad organizace Marine Stewardship Council (MSC) pro odpovědný a udržitelný rybolov.

UDRŽITELNÝ RYBOLOV

Slávky s certifikací MSC pro udržitelný rybolov

Slávky lovíme v severovýchodním Atlantiku. Polovina slávek je omyta, uvařena, vyjmuta z lastury a zmrazena. Naše slávky, stejně jako ryby, mají certifikaci MSC. To znamená, že pochází z udržitelného a náležitě řízeného rybolovu. Modrá certifikace MSC, kterou vidíte na našem obalu, je důkazem naší péče o mořský ekosystém a ochranu ryb a dalších plodů moře pro budoucí generace.