Biodiversity

Dobrodružství s biodiverzitou ve společnosti FRoSTA

Vytvořili jsme 100 000 m² přírodě blízkých ploch zeleně.

Pro společnost FRoSTA je biodiverzita velmi důležitá, a proto jsme se rozhodli přijmout konkrétní opatření na její ochranu. Věříme, že to má význam pro současné, ale i budoucí generace.

Biodiverzita – o čem to mluvíme?

Přírodní oblasti s pestrou faunou i flórou zahrnují mimo jiné mokřady a květnaté louky. Květnaté oblasti jsou ideální pro divoké včely a jiný hmyz, zatímco mokřady představují dokonalá zimoviště a klidové zóny pro vodní ptactvo. Tyto plochy tak podporují biodiverzitu, protože slouží jako útočiště pro mnoho druhů zvířat a ideální hnízdiště pro ptactvo.

Proč na tom záleží?

Naše životní prostředí může fungovat udržitelně díky rozmanitosti genů, druhů a ekosystémů, jinými slovy – díky biodiverzitě. Hmyz představuje mimořádně důležitou součást celé této mozaiky. Je základem všech ekologických procesů: opyluje, zneškodňuje škůdce, kompostuje organický odpad.

Vyhynutí čmeláků, kobylek, včel a motýlů by otřáslo celým ekosystémem planety a mělo by ohromný dopad na naše životy a potravu.

Naše poslání

Chráníme životní prostředí a hledáme mimořádná řešení. V zemědělství závisí 66 % všech plodin na opylování hmyzem. Bez pomoci čmeláků, včel, motýlů a dalších brouků systém nemůže fungovat. Nezbytnou úlohu mají i ostatní organismy – brouci, kobylky, šneci, žížaly atd.

Současně je průmyslové zemědělství společně s mnoha dalšími faktory bohužel jednou z hlavních příčin ztráty biodiverzity. Čím intenzivněji se zemědělská půda obdělává, tím je méně půdních a jiných organismů.

Chemické výrobky na ochranu plodin představují jednu z největších hrozeb pro biodiverzitu půdy. Odpuzují a likvidují sice škůdce, ale současně mají nepříznivý vliv na potravinový řetězec ostatních živočichů a protežují nepřirozené formy zemědělství.

Abychom snížili používání pesticidů, stanovili jsme svým dodavatelům přísnější požadavky, než jsou obecná zákonná doporučení. Pro naše surové plodiny jsme si stanovili limit jedné třetiny povoleného množství pesticidů.

100 000 m² přírodě blízkých ploch zeleně

Tohoto cíle chceme dosáhnout do konce roku 2021. Jsme velmi aktivní ve všech oblastech, kde působíme. Snažíme se pozitivně přispívat k biologické rozmanitosti, vytváříme louky s pestrou flórou, vracíme mokřady tam, kde byly kdysi přirozené, a pečujeme o včelí úly.

Oblast Bremerhaven

  • 3 ha květnatých luk
  • 1,5 ha obnovených přírodních mokřadů
  • dalších 5 ha květnatých luk bude zřízeno do roku 2021

Oblast Rheinthal

  • 2 ha květnatých luk

Oblast Hamburg

  • velké květináče s divokými květinami na střeše naší kancelářské budovy

hmyzí hotel

Sledujte naše dobrodružství s hmyzem na Instagramu nebo Facebooku. Můžete se s námi aktivně zapojit do ochrany biodiverzity.